ร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2018


12-01-2018
บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 3 เนื่องในโอกาสวันเด็ก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วยังช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสร้างความสามัคคีให้แก่เด็กๆ อีกด้วย