กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2017


27-12-2017
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เมื่อวันที่ 27้ ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา...
โดยทางบริษัทบี.พี.เพาเวอร์ฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีภายในบริษัทและร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับจับฉลากของขวัญและมอบรางวัลพนักงานดีเด่น
ซึ่งบรรยากาศต่างๆ เต็มเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอิ่มเอมใจ