บริษัทเจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด และ บริษัทฮานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน


16-06-2017
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทางบริษัท บีพี เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด และ บริษัทฮานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความสนใจใน Robot Punching Machine ที่ช่วยประโยชน์ในเรื่องของการลดต้นทุนด้านแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่อเนื่องและแม่นยำ นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ได้พาเยี่ยมชมกระบวนการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ภายในโรงงาน พร้อมกับตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างละเอียด

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณบริษัทเจริญลาภ ออโตพาร์ท จำกัด และ บริษัทฮานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป