คณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน


08-08-2017
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทางคณะผู้บริหารจากสถาบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute :TGI)ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรของโรงงาน

ทางบริษัทบี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ต้องขอบพระคุณทางสถาบันไทย-เยอรมัน มา ณ.โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในครั้งต่อๆไป