ข่าวสารและกิจกรรม

​บริษัทเจแปน อินซูเลชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

24-09-2559
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ทางบริษัทบีพี เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเจแปน อินซูเลชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ที่ได้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน โดยทางบริษ ...