ร่วมงานสัมมนา MANUFACTURING REVIEW@PRACHINBURI


08-06-2018
บริษัทบี.พี.เพาเวอร์ฯ ได้เข้าร่วมในงานสัมมนา MANUFACTURING REVIEW@PRACHINBURI ที่จัดขึ้นโดยสถาบันไทย-เยอรมันร่วมกับบริษัทสมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “MANUFACTURING REVIEW และนิตยสาร “Asia-Pacific PLAS & PACK”
สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี
ซึ่งในงานนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการกว่า 30 บริษัทและผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน โดยทางบริษัทบี.พี.เพาเวอร์ฯ ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการและรับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานจากวิทยากรภายในงาน