ประชุมโครงการนักศึกษาฝึกงานแบบทวิภาคี


26-06-2018
ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือกันในการจัดโครงการนักศึกษาฝึกงานแบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา