กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562


07-05-2019
บริษัทบี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันส่งท้ายก่อนหยุดสงกรานต์ โดยช่วงเช้าเป็นการสรงน้ําพระพุทธรูปประจำบริษัท  เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามด้วยการให้คำสอนดีๆจากผู้บริหาร และปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน