​บริษัทเจแปน อินซูเลชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน


24-09-2559
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ทางบริษัทบีพี เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเจแปน อินซูเลชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ที่ได้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน โดยทางบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับพาเยี่ยมชมกระบวนการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรภายในโรงงาน อีกทั้งยังตอบข้อซักถามต่างๆอย่างละเอียด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก
ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารจากบริษัทเจแปน อินซูเลชั่น จำกัด เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป