ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

08-04-2564
บริษัท บีพี เพาเวอร์ฯ ได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ด้วยบริษัทฯเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ ...

กิจกรรมส่งท้ายปี 2019

07-01-2563
เก็บตกภาพบรรยากาศบางส่วนจากกิจกรรมส่งท้ายปี 2019 ที่ทางบริษัทบีพี เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งจัดโต๊ะจีนสำหรับพนักงานเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน มีการจับฉลากของขวัญและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะก ...

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา

15-01-2563
อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้เข้ามาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานที่บริษัทบีพี เพาเวอร์ฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ได้ผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ...

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562

07-05-2562
บริษัทบี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันส่งท้ายก่อนหยุดสงกรานต์ โดยช่วงเช้าเป็นการสรงน้ําพระพุทธรูปประจำบริษัท  เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามด้วยการให้คำสอนดีๆจากผู้บริหาร และปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ...

วันเด็กแห่งชาติ 2562

11-01-2562
บริษัทบีพี เพาเวอร์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ...