แนะนำบริษัท

B.P. Power ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2531 เริ่มต้นจากการให้บริการซ่อม ปรับปรุงและดัดแปลงเครื่องจักรและระบบไฮโดรลิก ซึ่งจากความมุ่งมั่นพัฒนา และปรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจน B.P. Power เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบ ผลิตระบบไฮโดรลิกและเครื่องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรมในทุกกลุ่มด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่แม่นยำและทันสมัย ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านกระบวนการควบคุมในทุกขั้นตอน พร้อมบริการหลังการ ขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและมีความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพและบริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในทุกกลุ่ม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างสรรค์ปรับปรุง พัฒนาการออกแบบ การผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร

นโยบาย

ปรับปรุง พัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑเ์พื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน

ENGLISH LANGUAGE
ภาษาไทย
日本語
Briquetting VDO

มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ BP Power กันก่อน

- Briquetting Machine คือ เครื่องอัดเศษขี้กลึง ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเศษขี้กลึง ช่วยประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนด้านการขนส่งในการลำเลียงเศษ Briquetting Machine ช่วยเพิ่มมูลค่าของเศษ เมื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ โดย Briquetting Machine ใช้สำหรับอัดพวกก้อนเศษเหล็กต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียม เหล็กทองเหลือง เป็นต้น
- Hydraulic Press Machine คือ เครื่องปั้มชิ้นงานโลหะอัตโนมัติ เหมาะสำหรับชิ้นงานโลหะที่มีขนาดใหญ่ และ Hydraulic Press Machine เหมาะกับขึ้นรูปชิ้นงานใหญ่ ตามความเหมาะสมของเครื่อง

สินค้าแนะนำ

ความรู้เกี่ยวกับ Hydraulic Press Machine