เจ้าหน้าที่คำนวณต้นทุน
If you are interested in joining our team, please download application form here and send it to hr@bpthai.com
or give us a call at (+66)38-387-141
26-11-2021

รายละเอียดงาน
- คำนวณราคาต้นทุนเครื่องจักร
- คำนวณราคาต้นทุน Part Machine

คุณสมบัติ
- เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (สาขาเครื่องกล) - ปริญญาตรี (สาขาเครื่องกล)
- สามารถอ่าน Drawing ได้
- สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Costing **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Machine **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
- สามารถทนต่อแรงกดดันได้