เจ้าหน้าที่คำนวณต้นทุน
หากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ hr@bpthai.com
หรือติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 038-387-141
26-11-2564

รายละเอียดงาน
- คำนวณราคาต้นทุนเครื่องจักร
- คำนวณราคาต้นทุน Part Machine

คุณสมบัติ
- เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. (สาขาเครื่องกล) - ปริญญาตรี (สาขาเครื่องกล)
- สามารถอ่าน Drawing ได้
- สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Costing **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Machine **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
- สามารถทนต่อแรงกดดันได้