แนะนำบริษัท

มากกว่า 28 ปี ที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร Hydraulic press เราจึงจำเป็นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์

การจัดหาคู่ค้าจึงป็นสิ่งที่สำคัญในการรองรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังก้าวไปในระดับเอเชียและต่างประเทศENGLISH LANGUAGE
ภาษาไทย
日本語