แนะนำบริษัท

B.P. Power ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2531 เริ่มต้นจากการให้บริการซ่อม ปรับปรุงและดัดแปลงเครื่องจักรและระบบไฮโดรลิก ซึ่งจากความมุ่งมั่นพัฒนา และปรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจน B.P. Power เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบ ผลิตระบบไฮโดรลิกและเครื่องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรมในทุกกลุ่มด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่แม่นยำและทันสมัย ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านกระบวนการควบคุมในทุกขั้นตอน พร้อมบริการหลังการ ขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและมีความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพและบริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในทุกกลุ่ม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างสรรค์ปรับปรุง พัฒนาการออกแบบ การผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กร

นโยบาย

ปรับปรุง พัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑเ์พื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างยั่งยืนENGLISH LANGUAGE
ภาษาไทย
日本語