ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 • พ.ศ. 2531
  บริษัทบี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยคุณบุญเย็น เหรียญทอง ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เริ่มต้นด้วยการผลิตขนาดเล็กเกี่ยวกับ Power Unit และการรับ Modify เครื่องจักร
 • พ.ศ. 2537
  การย้ายฐานการผลิตไปที่แหล่งที่ตั้งใหม่ ที่ไม่ไกลจากแหล่งที่ตั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2545
  ด้วยการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของความต้องการสินค้าของบริษัท บริษัทจึงได้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 8 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2546
  เพื่อให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกๆ พื้นที่ บริษัทจึงได้ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปที่จังหวัดชลบุรี ด้วยพื้นที่โรงงาน 1,260 ตรม. เพื่อสนับสนุนกำลังการผลิตที่สูงขึ้น บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องจักร Double column machine ขนาด 2001 X 4000 x 1000 มม.
 • พ.ศ. 2547
  ขยายพื้นที่โรงงานเป็น 2,750 ตรม. และเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดของสินค้าของบริษัท บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องตรวจวัดที่มีความละเอียดสูงขนาด 500 x 600 มม.
 • พ.ศ. 2548)
  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในมาตรฐานของสินค้าในระดับสูง บริษัทจึงได้เพิ่มเงินลงทุนเป็น 60 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2550
  ด้วยความทุ่มเทของพนักงานและระเบียบปฏิบัติของกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผล บริษัทได้รับใบรับรองระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
 • พ.ศ. 2554
  ขยายพื้นที่โรงงานจาก 2,750 ตรม. เป็น 4,200 ตรม. และจัดตั้ง บริษัทบี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ด้วยเงินลงทุน 25 ล้านบาท