ประวัติความเป็นมาของบริษัท

 • พ.ศ. 2531
  บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยนายบุญเย็น เหรียญทอง เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย Power Unit และการรับ Modify เครื่องจักร โดยเริ่มจากอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว ซอย 41 เขตกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2537
  ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานและโรงงานของบริษัทจากบริเวณลาดพร้าว ซอย 41 ไปยังลาดพร้าว ซอย 71 เขตกรุงเทพมหานครเพื่อขยายกำลังการผลิต
  จำหน่ายเครื่องจักรไฮดรอลิคเพรสประเภท C-Frame Press Machine เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2542
  ลงทุนเครื่อง CNC Gantry milling machine " HARTFORD " Model HB-2120 size : 2000 x 1200 x 700 mm
 • พ.ศ. 2543
  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและลงทุนในเครื่องมือ เครื่องจักร
 • พ.ศ. 2547
  ในเดือนสิงหาคม 2547 เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ พื้นที่ เราจึงได้ตัดสินใจย้ายโรงงานไปสร้างโรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร
 • พ.ศ. 2548
  ในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการเติบโตธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
 • พ.ศ. 2548
  ในเดือนเมษายน 2548 ลงทุนเครื่อง Double Column Machining Centres " HARTFORD " Model HB-4210 size : 2000 x 4000 x 1000 mm
 • พ.ศ. 2548
  ในเดือนกันยายน 2548 ลงทุนเครื่อง Conventional Lathe  " L&L " Model TLA-34 size : 5230 x 2500 x 2000 mm
 • พ.ศ. 2549
  ในเดือนกรกฎาคม 2549 ขยายพื้นที่โรงงานจาก 1,260 ตารางเมตร เป็น 2,750 ตารางเมตร เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • พ.ศ. 2550
  ด้วยความทุ่มเทของพนักงานและระเบียบปฏิบัติของกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผล บริษัทได้รับใบรับรองระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
 • พ.ศ. 2551
  ในเดือนมีนาคม 2551 ลงทุนเครื่อง Horizontal Boring Mills " FEMCO " Model BMC-135
 • พ.ศ. 2551
  ในเดือนสิงหาคม 2551 ลงทุนเครื่อง Vertical Machining Centres " HAAS " Model VF-3 size : 1016 x 508 x 635 mm
 • พ.ศ. 2552
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ลงทุนเครื่อง ARC WELDING ROBOT " PANASONIC " Model VA-1RAR81 Y05
 • พ.ศ. 2554
  ในเดือนกรกฎาคม 2554 กลุ่มผู้บริหารของบริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้ง บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักร
 • พ.ศ. 2554
  ในเดือนตุลาคม 2554 ลงทุนเครื่อง Double Column Machining Centres " HARTFORD " Model AHC-3210 size : 3050 x 2900 x 1070 mm
 • พ.ศ. 2555
  ในเดือนมีนาคม 2555 ขยายพื้นที่โรงงานจาก 2,750 ตารางเมตร เป็น 4,200 ตารางเมตร เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • พ.ศ. 2555
  ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2555
  ในเดือนกันยายน 2555 ลงทุนเครื่อง CNC Lathe  machine  " GOODWAY " Model GS-3000
 • พ.ศ. 2555
  ในเดือนกันยายน 2555 ลงทุนเครื่อง ARC WELDING ROBOT " ARC " Model AII-B4L-DM500-WTC
 • พ.ศ. 2555
  จำหน่ายเครื่องจักรไฮดรอลิคเพรสที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่ประเภท Straight Frame Press Machine เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2555
  เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยการผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดเศษโลหะ (Briquetting Machine)
 • พ.ศ. 2556
  บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาทเป็น 25 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2556
  ในเดือนตุลาคม 2561 ลงทุนเครื่อง Double Column Machining Centres " JohnFord " Model DMC-6000W size : 6000 x 4000 x 1000 mm เพื่อสนับสนุนกำลังการผลิตที่สูงขึ้น
 • พ.ศ. 2559
  ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาทเป็น 60 ล้านบาท
 • พ.ศ. 2560
  นำเครื่องจักรไปแสดงที่งานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ "เมทัลเล็กซ์ (Metalex 2017)"
 • พ.ศ. 2560
  เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่มีการทำงานในระบบอัตโนมัติ (Fully Line Automatic Machine)
 • พ.ศ. 2561
  ในเดือนกันยายน 2561 เรายังมุ่งเน้นที่จะต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้เติบโตสู่ตลาดโลกในภายภาคหน้าได้อย่างมั่นคง และได้รับการรองระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2015
 • พ.ศ. 2561
  ในเดือนสิงหาคม 2561 ลงทุนซื้อเครื่อง CNC Coordinate Measuring Machine (CMM) "ACCRETECH" Serise XYZAX mju NEX มีความละเอียดสูง เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • พ.ศ. 2561
  ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นำเครื่องจักรไปแสดงที่งานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ "เมทัลเล็กซ์ (Metalex 2018)"
 • พ.ศ. 2563
  ในเดือนมิถุนายน 2563 ลงทุนสั่งซื้อเครื่อง CNC FIBER LASER CUTTING "DNE LASER" Model D-FAST1530 FCC1000W-YLR
 • พ.ศ. 2563
  ในเดือนตุลาคม 2563 ลงทุนสั่งซื้อเครื่อง CNC TURNING CENTERS "YOU JI" Model YV600-E
 • พ.ศ. 2563
  ในเดือนกันยายน 2563 ลงทุนสั่งซื้อเครื่อง Surface Grinder Machine model ESG-1640TD.
 • พ.ศ. 2563
  พัฒนาปรับปรุงและจำหน่ายเครื่องบดและอัดเศษโลหะแบบครบวงจร (Complete Recycling Lines)
 • พ.ศ. 2565
  ในเดือนเมษายน 2565 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”โซล่าเซลล์” จำนวน 150 kWp เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า
 • พ.ศ. 2565
  ในเดือนมิถุนายนยน 2565 ลงทุนสั่งซื้อเครื่อง Fiber Laser Cutting Machine C3.