ST Series

เครื่องกดอัดแบบ Straight Frame (ST Series Hydraulic Presses)

คุณลักษณะพิเศษ
  1. เหมาะกับการผลิตที่มีอัตราการผลิตขนาดใหญ่
  2. โครงสร้างมีความแข็งแรง
  3. มีการพัฒนาปรับแต่งขนาดของ Bolster ให้ตรงตามความต้องการ
  4. มีระบบล็อคตำแหน่ง
  5. มีระบบม่านแสงนิรภัย
  6. มีระบบคำสั่งผ่านหน้าจอ HMI
  7. มีการตรวจสอบดูแลข้อผิดพลาดของระบบไฮดรอลิคผ่านการแสดงผลแบบ HMI
การทำงานของเครื่องกดอัดแบบ Straight Frame มีความเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และการกดอัดซ้ำ เครื่องจักรประเภทนี้สามารถใช้กับงานที่มีความแตกต่างกันของชิ้นงานได้ เช่น คาน ท่อ และลูกกรง และด้วยขนาดโครงสร้างที่ใหญ่ เครื่องกดอัดแบบ Straight Frame จึงมีระดับความสามารถที่สูงและสามารถใช้ในการบวนการที่ใช้วัสดุแผ่น และแม่พิมพ์ขนาดใหญ่
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม