Briquetting Machine || บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

ST Series

เครื่องกดอัดแบบ Straight Frame (ST Series Hydraulic Presses)

คุณลักษณะพิเศษ
  1. เหมาะกับการผลิตที่มีอัตราการผลิตขนาดใหญ่
  2. โครงสร้างมีความแข็งแรง
  3. มีการพัฒนาปรับแต่งขนาดของ Bolster ให้ตรงตามความต้องการ
  4. มีระบบล็อคตำแหน่ง
  5. มีระบบม่านแสงนิรภัย
  6. มีระบบคำสั่งผ่านหน้าจอ HMI
  7. มีการตรวจสอบดูแลข้อผิดพลาดของระบบไฮดรอลิคผ่านการแสดงผลแบบ HMI
การทำงานของเครื่องกดอัดแบบ Straight Frame มีความเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และการกดอัดซ้ำ เครื่องจักรประเภทนี้สามารถใช้กับงานที่มีความแตกต่างกันของชิ้นงานได้ เช่น คาน ท่อ และลูกกรง และด้วยขนาดโครงสร้างที่ใหญ่ เครื่องกดอัดแบบ Straight Frame จึงมีระดับความสามารถที่สูงและสามารถใช้ในการบวนการที่ใช้วัสดุแผ่น และแม่พิมพ์ขนาดใหญ่
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม