Bailing Press Machine

Bailing Press Machine (เครื่องอัดหีบห่อเป็นก้อน) เหมาะสำหรับการผลิตที่มีปริมาณสูงและการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ เครื่องอัดหีบห่อในแนวนอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียจากการผลิต ด้วยการอัด รัดวัตถุให้อยู่ในปริมาณที่จำกัดโดยไม่มีการแตกออก
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม