Briquetting Machine

เครื่องอัดเศษขี้กลึง ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเศษขี้กลึงลงด้วยอัตราส่วน 5 : 1 และ 20 : 1 ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีอยู่ ผลลัพธ์ที่สำคัญนี้ช่วยประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนด้านการขนส่งในการลำเลียงเศษ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของเศษโดยการนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)
 
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม