เครื่องตัด

เครื่อง CNC gas cutting ให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูง รวดเร็วและสามารถผลิตชิ้นงานที่เหมือนกันโดยไม่มีความแตกต่าง