การเชื่อม

Metal Inert Gas Welding (MIG) ใช้โดยทั่วไปสำหรับการผลิตโครงสร้างเครื่องจักร

Tungsten Inert Gas Welding (TIG) ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตท่อระบบไฮดรอลิคแรงดันสูง บริษัทของเรามีการใช้เครื่อง Robot Welding ที่มีความเที่ยงตรงและมั่นใจได้ในความถูกต้อง