การควบคุมคุณภาพ

ชิ้นส่วนทั้งหมดได้รับการตรวจสอบคุณภาพ 100% ด้วยเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำรวมถึงเอกสาร Inspection Sheet แบบเต็มรูปแบบ ที่ได้รับการยืนยันร่วมกันกับลูกค้า