ไฟฟ้าและโปรแกรม


• สามารถแสดงตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติของเครื่องจักรและส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ 
• หน้าจอแสดงผลระบบจอสัมผัส (touch screen) ที่มีความละเอียดสูง 
• รองรับการทำงานได้หลายภาษา 
• การออกแบบโปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการจดจำ 
• สามารปรับรูปแบบของโปรแกรมให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า