Briquetting Machine || บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

Servo Press

รองรับกับแนวทางการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม สามารถจัดการกับงานขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ในเครื่องๆ เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายการผลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือสายการผลิตต้นแบบและเหมาะสำหรับงานที่มีความยืดหยุ่นสูง

คุณสมบัติ
  1. มีระบบการตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่างแรงกับระยะทาง เพื่อให้มั่นใจและรับประกันคุณภาพของการประกอบชิ้นส่วนทุกๆ ชิ้น
  2. ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์สามารถปรับแต่งการทำงานโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง
  3. ปรับเปลี่ยนการทำงานได้รวดเร็วโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที
  4. โครงสร้างชิ้นส่วนมีความแข็งแรง เที่ยงตรง
  5. ระยะการเคลื่อนที่ในการกด อัด มีความแม่นยำและสามารถทำซ้ำได้อย่างถูกต้อง
  6. สามารถออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ
  7. ใช้งานง่าย สะดวก สามารถปรับหรือแก้ไขการทำงานเพียงใช้เวลาสั้นๆ
  8. สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้หลากหลาย
  9. รองรับมาตรฐาน CE (Conformite Europeene)
การทำงานทั้งหมดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งใช้ในการควบคุมการทำงานร่วมกันระหว่างแรงกับระยะทาง ซึ่งสามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจและรับประกันได้ว่าการประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีคุณภาพและมีการแสดงข้อมูลในการตรวจวัดเป็นแบบ Real-Time ซึ่งเป็นการแสดงผลของการทำงานอย่างทันทีทันใดในขณะที่มีการผลิตอยู่
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม