กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่


01-01-2562
บริษัทบี.พี.เพาเวอร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล ตามด้วยกิจกรรมสันทนาการที่จัดขึ้นให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานทำงานครบ 10 ปี และจับฉลากของขวัญให้แก่พนักงาน